معرفی دوره موبایل

لیست دوره های فعلی آموزشگاه نقاشی پنجره

دوره های طراحی

عنوان دوره سبک آموزشی موضوع دوره طول دوره تعداد جلسات و ساعات ظرفیت کلاس پیش نیاز دوره
طراحی چهره

(از مبتدی تا پیشرفته)

آزاد  چهره 2 ماه مقدماتی

4 ماه پیشرفته

(4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 12 نفر ندارد
طراحی از منظره آزاد منظره 3 ماه (4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 12 نفر ندارد
طراحی از اشیا آزاد اشیا 3 ماه (4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 12 نفر ندارد
دوره مداد رنگی آزاد آزاد حداقل 3 ماه (4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 12 نفر آشنایی با طراحی در حد متوسط
دوره پاستل گچی آزاد آزاد حداقل 3 ماه (4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 12 نفر آشنایی با طراحی در حد متوسط
دوره تخصصی طراحی

(از رئالیسم تا فتورئالیسم)

رئالیسم و فتورئالیسم آزاد از 6 ماه تا 1 سال 2 جلسه 4 ساعته در ماه

هر 2 هفته 1 جلسه

8 تا 12 نفر آشنایی با طراحی در حد مقدماتی

دوره های نقاشی با رنگ روغن

عنوان دوره سبک آموزشی موضوع دوره طول دوره تعداد جلسات و ساعات ظرفیت کلاس پیش نیاز دوره
نقاشی با رنگ روغن

(دوره مقدماتی)

امپرسیون و رئال امپرسیون آزاد

( انتخاب موضوع با مشورت استاد کلاس)

اتمام 4 تابلوی

نقاشی

(4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 نفر داشتن مهارت پایه در طراحی
نقاشی با رنگ روغن

(دوره پیشرفته)

امپرسیون و رئال امپرسیون آزاد

( انتخاب موضوع با مشورت استاد کلاس)

اتمام 9 تابلوی

نقاشی

(4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 نفر داشتن مهارت کافی در

طراحی با تشخیص

استاد دوره

نقاشی با رنگ روغن

( عالی)

امپرسیون و رئال امپرسیون آزاد

( انتخاب موضوع با مشورت استاد کلاس)

اتمام 6 یا 8 تابلوی

نقاشی

(4 جلسه 4 ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 نفر گذراندن دوره های پیشرفته طراحی

دوره های ویژه و تخصصی نقاشی

عنوان دوره سبک آموزشی موضوع دوره طول دوره تعداد جلسات و ساعات ظرفیت کلاس پیش نیاز دوره
دوره نقاشی

(از امپرسیون تا انتزاع)

امپرسیونیسم و

امپرسیون رو به انتزاع

منظره و

چشم اندازهای شهری

از 6 ماه تا 2 سال

متغیر است

4 جلسه 3 ساعته در ماه

( هفته ای 1 جلسه )

10 تا 15 نفر  داشتن مهارت کافی در طراحی و نقاشی با تشخیص استاد دوره
نقاشی معاصر (مدرن) امپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم

نقاشی انتزاعی

نقاشی مدرن

نقاشی پست مدرن

آزاد بنابه درخواست و

علاقه مندی هنرجویان

متغیر است

4 جلسه 6 ساعته در ماه

( هفته ای 1 جلسه )

10 تا 15 نفر   داشتن مهارت پایه در طراحی و نقاشی با تشخیص استاد دوره
نقاشی رئالیسم رئالیسم آزاد از 6 ماه تا 2 سال

متغیر است

4جلسه 4 ساعته در ماه

( هفته ای 1 جلسه )

5 تا 8 نفر  گذراندن دوره ی طراحی پیشرفته
نقاشی فتورئالیسم فتورئالیسم طبیعت بیجان

گل و پرندگان

از 3 ماه تا 1 سال

متغیر است

4جلسه 4 ساعته در ماه

( هفته ای 1 جلسه )

5 تا 8 نفر  آشنایی با طراحی در حد پیشرفته
نگارگری ( مینیاتور ) نگارگری معاصر تمرین از آثار استاد محمود فرشچیان 12 ماه 4 جلسه 4 ساعته در ماه

( هفته ای 1 جلسه )

5 تا 8 نفر  داشتن مهارت طراحی در حد پیشرفته

 

دوره های تخصصی نقاشی برای کودکان و نوجوانان

عنوان دوره سبک آموزشی موضوع دوره طول دوره تعداد جلسات و ساعات ظرفیت کلاس پیش نیاز دوره
دوره ی تخصصی نقاشی برای کودکان 5 تا 12 سال

( سطح 1)

_  _ 3 تا 6 ماه (4 جلسه 1 ونیم ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 1 ونیم ساعته هفته ای 2 جلسه)

 8 تا 10 نفر ندارد
دوره ی تخصصی نقاشی برای کودکان 5 تا 12 سال

( سطح 1)

 _ موضوعاتی متنوع براساس متد تعریف شده ی ارشاد 6 ماه (4 جلسه 1 ونیم ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا
(8 جلسه 1 و نیم ساعته هفته ای 2 جلسه)

 8 تا 10 نفر گذراندن سطح 1
دوره طراحی برای نوجوانان 12 تا 14 سال _  آزاد 3 ماه (4 جلسه 1 و نیم ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 1 ونیم ساعته هفته ای 2 جلسه)

 8 تا 10 نفر ندارد
 دوره ی رنگ روغن برای نوجوانان 12 تا 14 سال امپرسیون  منظره
گل
حیوان
بنابه درخواست و علاقه هنرجو متغیر است (4 جلسه 1 و نیم ساعته در ماه

هفته ای 1 جلسه) یا

(8 جلسه 1 و نیم ساعته هفته ای 2 جلسه)

8 تا 10 نفر گذراندن دوره طراحی نوجوانان

در مورد زمان و روزهای برگزاری دوره ها لطفا با آتلیه تماس بگیرید.

آدرس
رشت، خیابان بیستون، روبروی موزه رشت، بالای کتابفروشی دیبا
تلفن تماس
۰۹۱۱۲۳۴۳۸۸۱
۰۹۱۱۷۱۹۳۸۸۱
۰۱۳۳۳۲۲۳۳۵۵
ساعات پاسخگویی
از ۹ صبح تا ۱ ظهر و ۴ عصر تا ۸ غروب

Google Map
لطفا کمی منتظر بمانید ...